Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 01/10/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Es Quynh Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Es Quynh Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Es Quynh Xem tất cả

Yeah uh [Am] don't mess up my tempo deureo [Am]bwa igeon chungbunh[A]i I said [Dm]don't mess up
Es Quynh, 2 tháng 10, 2019 876