Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 06/06/2020

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của ducdinh03092001 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của ducdinh03092001 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của ducdinh03092001 Xem tất cả

1.Nếu có một [Am] ngày góc phố nhỏ vắng [Em] tiếng cười Nếu có một [Dm] ngày đôi [G] tay này bỗng
ducdinh03092001, 6 tháng 06, 2020 2,507