Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 29/06/2024

Tự giới thiệu

There's a certain electricity in the air whenever you're near. I wonder what would happen if we closed the distance a little? f1nd me on delphinemaple0mooo0com change 0 to dot

Playlist của delphinemaple449 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của delphinemaple449 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của delphinemaple449 Xem tất cả

Không có bài hát nào