Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 02/01/2016

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Ttqphuoc Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Ttqphuoc Xem tất cả

Well, you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you're so hot that I mel
Khoa Nguyen, 9 tháng 04, 2015 81,222
Verse 1: Sau tất cả mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới [
JenNgx, 7 tháng 12, 2016 197k

Bài hát đã đăng của Ttqphuoc Xem tất cả

… Anh đếm này xa em … đếm ngày xa em … Anh đếm ngày xa em 1 2 đếm ngày xa em 1
Ttqphuoc, 7 tháng 01, 2016 71,958