Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 02/01/2016

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Ttqphuoc Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Ttqphuoc Xem tất cả

Verse 1: Sau tất cả mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới [
JenNgx, 7 tháng 12, 2016 215k
Well, you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you're so hot that I mel
Khoa Nguyen, 9 tháng 04, 2015 85,757

Bài hát đã đăng của Ttqphuoc Xem tất cả

… Anh đếm này xa em … đếm ngày xa em … Anh đếm ngày xa em 1 2 đếm ngày xa em 1
Ttqphuoc, 7 tháng 01, 2016 77,167