Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 10/06/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Thưu Chan Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Thưu Chan Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Thưu Chan Xem tất cả

Một ngày thức [C] giấc chó cứ sủa ngoài [F] sân Trong lòng cứ phân [G] vân không biết điều chi đang
Thưu Chan, 10 tháng 06, 2018 3,234