Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Nghiêm Trọng Mạnh Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nghiêm Trọng Mạnh Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Nghiêm Trọng Mạnh Xem tất cả

Verse 1 [Em]White shirt now red, my bloody nose, sleepin', you're on your tippy toes [Am]Creepin'
Nghiêm Trọng Mạnh, 28 tháng 05, 2019 13,648
Chorus: What do you [Gm]want from me? Why don't you [Cm]run from me? What are you [D]wonderin
Nghiêm Trọng Mạnh, 10 tháng 02, 2019 3,162
Verse1 Some [Em]days it's [C]hard to [G]see [D] If I was a [Em]fool or [C]you a [G]thief [D] Made
Nghiêm Trọng Mạnh, 28 tháng 01, 2019 2,566