Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 07/12/2015

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Seisita95 Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Seisita95 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Seisita95 Xem tất cả

[Em]The sorrow day is when you[C] go far away [Em]Waited so long but there [C]was no one came [G]W
Seisita95, 8 tháng 03, 2016 5,015
[C]You seem to have something to say [G]Say it anyway [Am]And don’t you know how long I’ve [Em]wait
Seisita95, 12 tháng 12, 2015 3,438
Who knows the [F]day when we would fall [G]apart? Standing in the [Em]rain with my broken heart[Am]
Seisita95, 10 tháng 12, 2015 7,101
[Am]There are times I wish my heart [Em] was small So my [F]longing for you[G] disappears [C] [Am]Th
Seisita95, 10 tháng 12, 2015 6,458