Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 12/06/2017

Tự giới thiệu

Keyboardist

Playlist của Đặng Quang Thắng Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Đặng Quang Thắng Xem tất cả

Chiều nay ai [C]đó nhắc đến [G]đôi ta ngày [Am]xưa Anh bỗng [F]nhận ra [G]em không còn [C]đây nữa
Hien Nguyen, 14 tháng 12, 2021 2,639
Lyrics: [Fmaj7]Em đang yêu tôi mà [Em7]Vẫn đang yêu [Am7]mà?? [Fmaj7]Không quan tâm Tôi vừ
Vương Thiện, 28 tháng 11, 2018 1,599

Bài hát đã đăng của Đặng Quang Thắng Xem tất cả

Chiều nay ai [C]đó nhắc đến [G]đôi ta ngày [Am]xưa Anh bỗng [F]nhận ra [G]em không còn [C]đây nữa
Đặng Quang Thắng, 14 tháng 12, 2021 2,639
Lyrics: [Fmaj7]Em đang yêu tôi mà [Em7]Vẫn đang yêu [Am7]mà?? [Fmaj7]Không quan tâm Tôi vừ
Đặng Quang Thắng, 28 tháng 11, 2018 1,599