Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/04/2024

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Lê Huỳnh Thế Phong Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Lê Huỳnh Thế Phong Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Lê Huỳnh Thế Phong Xem tất cả

Ngồi đây [Am]nhớ khi xưa [G]sống cuộc sống đua đòi [Am] Chạy theo [Dm]tiếng ăn chơi [Am]mà chẳng ng
Lê Huỳnh Thế Phong, 17 tháng 04, 2024 45