Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 18/08/2023

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Pham Kim Khue Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Pham Kim Khue Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Pham Kim Khue Xem tất cả

1. Bác [Em] Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất Trong lòng [B7] dân và trong trái tim nhân [Em] lo
Pham Kim Khue, 7 tháng 08, 2013 19,827