Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 23/12/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Bài hát yêu thích của -TurtlyMusic- Xem tất cả

Verse1 If you weren't [Am] born with it You can buy a couple [G] ornaments Just be sure to read t
-TurtlyMusic-, 17 tháng 02, 2020 498
Verse 1 [Am] 1, [C] 2, [D] melatonin is coming for you [Am] 3, [C] 4, [D] baby, won't you lo
-TurtlyMusic-, 16 tháng 02, 2020 273
Verse: [Dm]Tired, blue [Am]boy walks [F]my way [Dm]Holding [Am]a [Em]girls hand [F] [Dm]That basi
Linh Diệu, 10 tháng 08, 2018 1,239
Think[D] I just remembered[Dm] something I[F#m] think I left the faucet running Now[D] my words ar
Yvonne Le, 13 tháng 09, 2018 1,443
Verse [Am]Baby, can't you see, I'm callin' A guy like you should wear a warnin' [C]It's dangerous
MinkNgia, 9 tháng 06, 2017 5,704

Bài hát đã đăng của -TurtlyMusic- Xem tất cả

Verse1 If you weren't [Am] born with it You can buy a couple [G] ornaments Just be sure to read t
-TurtlyMusic-, 17 tháng 02, 2020 498
Verse 1 [Am] 1, [C] 2, [D] melatonin is coming for you [Am] 3, [C] 4, [D] baby, won't you lo
-TurtlyMusic-, 16 tháng 02, 2020 273
Verse1 [Em] Looking at me [C] through your window [A] Boy, you [Em] had your eye out [C] for a lit
-TurtlyMusic-, 15 tháng 02, 2020 688
Verse 1 [Em]Did my invitations [G]disappear [C]Why'd I put my heart on every cursive letter? [Em]
-TurtlyMusic-, 15 tháng 02, 2020 431
Verse1 [A]Riding down, riding down My hand on your [C#m]seat. The whole way round I carry [A]band
-TurtlyMusic-, 14 tháng 02, 2020 394