Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 23/12/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Bài hát yêu thích của -TurtlyMusic- Xem tất cả

(Verse 1) [F]They said, "Hey, girl, will you sit with me? [Dm]Table in the back of Cafeteria C?
-TurtlyMusic-, 13 tháng 01, 2020 53
Verse 1 [Am] Feeling unsure of my [G] naked body[F] [Dm] Stand back watch it [F] taking shape[F]
-TurtlyMusic-, 25 tháng 12, 2019 122
Verse1 Everyone's so [Am] soft, everyone's so sensitive Do I [F] offend you? You're hanging on my
-TurtlyMusic-, 25 tháng 12, 2019 87
[Verse1] Don't [Am] cut me, punch me, [E] just let me go [F] Into the nurse’s office [E] where I f
-TurtlyMusic-, 25 tháng 12, 2019 121
(Verse 1) [Em]You pull me by my hair [Am]so I don't go nowhere [Bm]Tell me you love me, but [Am]y
-TurtlyMusic-, 23 tháng 12, 2019 112

Bài hát đã đăng của -TurtlyMusic- Xem tất cả

(Verse 1) [F]They said, "Hey, girl, will you sit with me? [Dm]Table in the back of Cafeteria C?
-TurtlyMusic-, 13 tháng 01, 2020 53
Verse 1 [Am] Feeling unsure of my [G] naked body[F] [Dm] Stand back watch it [F] taking shape[F]
-TurtlyMusic-, 25 tháng 12, 2019 122
Verse1 Everyone's so [Am] soft, everyone's so sensitive Do I [F] offend you? You're hanging on my
-TurtlyMusic-, 25 tháng 12, 2019 87
[Verse1] Don't [Am] cut me, punch me, [E] just let me go [F] Into the nurse’s office [E] where I f
-TurtlyMusic-, 25 tháng 12, 2019 121
(Verse 1) [Em]You pull me by my hair [Am]so I don't go nowhere [Bm]Tell me you love me, but [Am]y
-TurtlyMusic-, 23 tháng 12, 2019 112