Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 07/08/2022

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 7 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 7 tháng trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 8 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 8 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 10 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 10 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 10 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 10 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 11 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 11 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 năm trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 năm trước