Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 25/01/2015

Tự giới thiệu

Tôi rất thích âm nhạc

Điểm uy tín

+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 13 giờ trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 13 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 ngày trước
+5
Bài hát được đánh giá 4 sao 4 ngày trước
+1
Bài hát được 20 người bình chọn ≥ 4 sao 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 5 ngày trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 5 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 ngày trước