Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 27/11/2015

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 2 tháng trước
+1
Tạo playlist mới 4 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 1 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 1 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 năm trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 4 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 năm trước
+1
Bài hát được 20 người bình chọn ≥ 4 sao 4 năm trước