Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Izu

Tham gia ngày: 16/08/2019

Tự giới thiệu

Thanh niên thích guitar piano và chủ yếu nghe nhạc Nhật umu

Điểm uy tín

+10
Đăng bài hát mới 3 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 tháng trước
+1
Bình luận được yêu thích 2 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 2 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 2 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 5 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 5 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 6 tháng trước