Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 08/08/2018

Tự giới thiệu

Ukulele

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 5 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 tháng trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 7 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 7 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 7 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 7 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 9 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 9 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Bình luận được yêu thích 1 năm trước
+1
Chỉnh sửa bài hát 1 năm trước
Sai
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
Sai