Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

BAND NHẠC S5 Tôi sống tại Hải Dương city

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 3 ngày trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 3 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 3 tuần trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tháng trước
+3
Bài hát được 500 lượt yêu thích 2 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 2 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 4 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 4 tháng trước