Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 10/05/2020

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 11 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 11 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 1 năm trước