Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Âm nhạc là cuộc sống

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 2 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 2 năm trước