Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 02/01/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 9 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 9 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 9 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 9 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 5 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 5 năm trước
+3
Đăng bài hát mới 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
-1
Gửi yêu cầu bài hát mới 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước