Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 26/07/2023

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bình luận được yêu thích 1 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 5 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bình luận được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bình luận được yêu thích 7 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 8 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 8 tháng trước
+10
Hợp âm được chọn làm bản chính 10 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 10 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 10 tháng trước