Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 25/01/2021

Tự giới thiệu

Minh Quân IT A01 Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

Điểm uy tín

+10
Đăng bài hát mới 6 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 6 ngày trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 tuần trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước