Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 20/02/2022

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bình luận được yêu thích 8 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 9 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 9 tháng trước
+1
Bình luận được yêu thích 11 tháng trước