Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Hoping that everyone will enjoy the song in a fun way, I will try to bring joy to everyone with the guitar / みんなが楽しい方法で歌を楽しむことを望んで、私はギターでみんなに喜びをもたらすようにします。

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước