Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 04/03/2018

Tự giới thiệu

Võ Ngọc Tường Vi <3 :>>

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 11 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 1 năm trước