Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

xin chào các bạn mình tên là hiếu và mình thích âm nhạc !!!

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 3 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 3 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 4 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 4 năm trước