Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Giảng viên Guitar Tây Nguyên, thần tượng guitar phan hâm mộ Igor Presnyakov.

Điểm uy tín

-1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 3 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 5 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 9 tháng trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 10 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 10 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 10 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 10 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 10 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 11 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 1 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước