Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Điểm uy tín

+10
Duyệt bài hát 16 phút trước
+10
Duyệt bài hát 16 phút trước
+10
Duyệt bài hát 16 phút trước
+10
Duyệt bài hát 16 phút trước
+10
Duyệt bài hát 18 phút trước
+10
Duyệt bài hát 18 phút trước
+10
Duyệt bài hát 22 phút trước
+10
Duyệt bài hát 22 phút trước
+10
Duyệt bài hát 22 phút trước
+10
Duyệt bài hát 22 phút trước
+10
Duyệt bài hát 23 phút trước
+10
Duyệt bài hát 23 phút trước
+10
Duyệt bài hát 24 phút trước
+10
Duyệt bài hát 24 phút trước
+10
Duyệt bài hát 25 phút trước
+10
Duyệt bài hát 25 phút trước
+10
Duyệt bài hát 25 phút trước
+10
Duyệt bài hát 25 phút trước