Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Admin

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 18 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
LUV
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
LUV
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 21 giờ trước
+10
Duyệt bài hát 1 ngày trước