Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 23/05/2019

Tự giới thiệu

Guitar for enjoyment

Điểm uy tín

+1
Bình luận được yêu thích 2 tháng trước
+1
Tạo playlist mới 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
Cha
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 1 năm trước