Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 29/07/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 ngày trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 5 tháng trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 6 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 6 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 6 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 6 tháng trước
+1
Tạo playlist mới 7 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 7 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 7 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 7 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 7 tháng trước
+1
Tạo playlist mới 8 tháng trước
+1
Tạo playlist mới 8 tháng trước
+1
Tạo playlist mới 10 tháng trước