Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

a contributor in the music space

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+10
Hợp âm được chọn làm bản chính 2 tuần trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 2 tuần trước
+10
Hợp âm được chọn làm bản chính 2 tuần trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 tuần trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 3 tuần trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước