Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 07/08/2020

Tự giới thiệu

sánggggg táccccc akkkk

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 20 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 5 ngày trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bình luận được yêu thích 1 tháng trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 1 tháng trước