Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Đam mê guitar cả một thời sinh viên 2014-2019

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 12 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 6 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước