Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 09/09/2019

Tự giới thiệu

Love the ukulele

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 9 tháng trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 10 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 10 tháng trước
+3
Đăng bài hát mới 10 tháng trước