Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 09/04/2021

Tự giới thiệu

Nghệ sĩ trẻ đến từ Hà Nội, mang lại good vibe cho mọi người

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 11 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 11 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 1 năm trước