Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

Quân Trịnh chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Văn Chung
1 năm trước
0 đã từ chối
Thanh chỉnh sửa trên Phiên bản Mr Kid
1 năm trước
Dang Nhat Minh chỉnh sửa trên Phiên bản Mr Kid
1 năm trước
0 đã từ chối
Tâm Trần chỉnh sửa trên Phiên bản Mr Kid
1 năm trước
0 đã từ chối
Lâm Côđơn Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản Mr Kid
2 năm trước
0 đã từ chối
thang chỉnh sửa trên Phiên bản Mr Kid
3 năm trước
0 đã từ chối
Long Vu chỉnh sửa trên Phiên bản Vương Thiện
3 năm trước
0 đã từ chối
LoiMeoThiTham chỉnh sửa trên Phiên bản Mr Kid
4 năm trước
0 đã từ chối
ngmhhuy chỉnh sửa trên Phiên bản Mr Kid
4 năm trước