Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Lời Đường Mật

LyLy HIEUTHUHAI Dm chọn điệu

Gợi ý chỉnh sửa

Sửa 1 hợp âm ( Am -> Bb7 ) KO tin mở nhạc lên đánh theo thử
Đồng Sĩ Nguyên chỉnh sửa trên Phiên bản TieuQuaiLangThang
1 tuần trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN