Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Dù cho mai về sau

buitruonglinh G#m Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

Nguyen Phuoc Khoi chỉnh sửa trên Phiên bản Chau Lai
1 tháng trước
Lê Thanh Bình chỉnh sửa trên Phiên bản Chau Lai
2 tháng trước
0 đã từ chối
Trần Tuấn Kiên chỉnh sửa trên Phiên bản Chau Lai
6 tháng trước