Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Dù cho mai về sau

buitruonglinh G#m Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chỉnh sửa thứ tự lời bài hát
đã từ chối
Nguyen Phuoc Khoi chỉnh sửa trên Phiên bản Chau Lai
2 tháng trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Nguyen Phuoc Khoi đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1