Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp [Am]cổ Dài tay em [A7]mấy thuở mắt xanh [Dm]xao [E7]Nghe lá thu [Am]mưa reo mòn gót [E7]nhỏ Đường dài hun hút [Dm] cho mắt thêm [F]sâu. [Dm] [E7]
đã từ chối
flyingbeaver1606 chỉnh sửa trên Phiên bản kabigon91
1 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
flyingbeaver1606 đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1