Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Nếu ngày ấy

Soobin Hoàng Sơn C# Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

Mèo chỉnh sửa trên Phiên bản Đồng Sĩ Nguyên
8 tháng trước
0 đã từ chối
Trần Thiên Phước chỉnh sửa trên Phiên bản Đồng Sĩ Nguyên
9 tháng trước
0 đã từ chối
Mo-go Lo-it chỉnh sửa trên Phiên bản Phạm Đức Nguyên
9 tháng trước
0 đã từ chối
Cát Viên chỉnh sửa trên Phiên bản Đồng Sĩ Nguyên
9 tháng trước