Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你 / Đúng Lúc Gặp Gỡ Người)

Luân Tang (伦桑) C# Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

Lê Trọng Hiếu chỉnh sửa trên Phiên bản Duy Võ
8 tháng trước