Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Chạm khẽ tim anh một chút thôi (Chạm Khẽ Tim Em Một Chút Thôi)

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

dltkthv chỉnh sửa trên Phiên bản Quân
2 năm trước
0 đã từ chối
Đăng Pháp chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
0 đã từ chối
Trần Kim Toán chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
0 đã từ chối
Long Le chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
Minh Triết chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
6 năm trước
0 đã từ chối
Quy Tran chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
bittersugarband chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
0 đã từ chối
Quốc Tuấn chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
0 đã từ chối
Nguyễn Tuyết Minh chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
Dương Duy Ngọc chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
0 đã từ chối
Thanh Tú chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
0 đã từ chối
Bảo Trịnh Quốc chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
0 đã từ chối
Ngọc - Khánh chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước
Nguyễn Chiến Thắng chỉnh sửa trên Phiên bản Tạ Khắc Lộc
4 năm trước
Tiến Dũng chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
6 năm trước
0 đã từ chối
Đá Tảng chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
4 năm trước