Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Chạm khẽ tim anh một chút thôi (Chạm Khẽ Tim Em Một Chút Thôi)

Gợi ý chỉnh sửa

làm màu
đã từ chối
Quy Tran chỉnh sửa trên Phiên bản duy_sau_rom
3 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Quy Tran đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1