Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Chiều Hôm Ấy

JayK B Rhy B Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Nguyễn Quang Sơn chỉnh sửa trên Phiên bản Diệp Nhật Hòa
6 tháng trước
0 đã từ chối
Phạm Đức chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Phúc Lâm
6 tháng trước
Vương Thiện chỉnh sửa trên Phiên bản Diệp Nhật Hòa
6 tháng trước
0 đã từ chối
Kim Ngân chỉnh sửa trên Phiên bản Diệp Nhật Hòa
6 tháng trước
0 đã từ chối
Dương Dương chỉnh sửa trên Phiên bản Diệp Nhật Hòa
6 tháng trước
0 đã từ chối
aococtay chỉnh sửa trên Phiên bản Diệp Nhật Hòa
6 tháng trước
0 đã từ chối
Hoàng Sơn chỉnh sửa trên Phiên bản Diệp Nhật Hòa
6 tháng trước
0 đã từ chối
Vũ Trương Phước chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Phúc Lâm
6 tháng trước
0 đã gộp
Phạm Gia Long chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Phúc Lâm
2 năm trước
0 đã từ chối
Ssumday Võ chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Phúc Lâm
2 năm trước
0 đã từ chối
Mai Tuấn chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Phúc Lâm
6 tháng trước
Hồ Văn Thắng chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Phúc Lâm
2 năm trước