Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Chiều Hôm Ấy

JayK B Rhy B Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Nguyễn Quang Sơn chỉnh sửa trên Phiên bản 2
3 tháng trước
Phạm Đức chỉnh sửa trên Phiên bản 1
3 tháng trước
Vương Thiện chỉnh sửa trên Phiên bản 2
1 năm trước
Kim Ngân chỉnh sửa trên Phiên bản 2
1 năm trước
Dương Dương chỉnh sửa trên Phiên bản 2
1 năm trước
aococtay chỉnh sửa trên Phiên bản 2
1 năm trước
Hoàng Sơn chỉnh sửa trên Phiên bản 2
2 năm trước
Vũ Trương Phước chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
0 đã gộp
Phạm Gia Long chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
0 đã từ chối
Ssumday Võ chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Mai Tuấn chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Hồ Văn Thắng chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước