Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Bài hát chờ duyệt > When I live my dream - David Bowie

Đang chờ duyệt

Bơ Vơ - Tờ - Tờ
Huỳnh Minh Toàn
1 ngày trước
Nhành Hoa Khô - Gigi Hương Giang - Gigi Hương Giang
Nicholas Huynh
1 ngày trước
Em Thấy Gì - GiGi Hương Giang - GiGi Hương Giang
Nicholas Huynh
23 giờ trước
Đôi khi hạnh phúc buồn - Lê Uyên Phương - Lê Uyên Phương
uyenthu
20 giờ trước
Ở đây, thôi ở đây đành - Khánh Ly - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Ta vẫn còn sầu - Quỳnh Lan - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Tiếc nuối - Nhu Mai - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông - Lê Uyên Phương - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Hà Anh Tuấn) - Hà Anh Tuấn - Trần Tiến
Hoàng Long
15 giờ trước
The Color Of The Night - Lauren Christy - Lauren Christy
Duy Võ
12 giờ trước
Má Ơi, Con Muốn Chồng - N/A - N/A
ssteam
11 giờ trước
Thánh Linh Viếng Thăm - Hải Đăng - Hải Đăng (VPC), Revival Worship - Hải Đăng (VPC)
Revival Worship Vietnam
10 giờ trước
Em đánh rơi người yêu lày - Andiez - Amee
Đức Phan
5 giờ trước
Sao Lại Cách Xa - Ngọc Tân - Ngọc Tân
Ngọc Tân
4 giờ trước
Lý do - Sỹ Tuệ - Sỹ Tuệ
Nicholas Huynh
4 giờ trước
Em Đâu Cần - tlinh - Madihu
Nicholas Huynh
4 giờ trước
dfd
ThuanNBD
3 giờ trước

When I live my dream - David Bowie Chờ chỉnh sửa

When I live my dream I'll take you with me, riding on a golden horse.
We'll [F/C]live within my castle with [Gm/C]people there to [F/C]serve you,
[F/C]happy at the [Cm7]sound of your [F]voice. [Gm7] [C7]
 
[F]May-be I'll s[Gm7]slay a dragon [C]for you, [Bb]
or [F]banish wicked [Gm7]giants from the [C]land, [Bb]
but [F]you will [Ebadd9]find-------[Eb]find--------- that [F]nothing in my [Bb]dream can hurt you,
[Cm]we will only l[Eb]love each other, [F]as forever [Bb]when I live my d[Fm7]dream. [C] [C7]
 
[F/C]When I live my dream, I'll forgive the things you told me, and the empty[Gm/C]empty man you left behind.
It's a [F/C]broken heart that dreams, It's a [Gm/C]broken heart you [F/C]left me,
only love c[Cm7]can live in my d[F]dreams. [Gm7] [C7]
 
[F]Wish- and the t[Gm7]thunder clouds will v[C]vanish, [Bb]
[F]wish- and the s[Gm7]storm will f[C]fade away, [Bb]
[F]wish ag[Ebadd9]again--------[Eb]ain---------and [F]you will stand bef[Bb]ore me while the [Cm]sky will
paint an [Eb]overture and [F]trees will play the [Bb]rhythm of my [Fm7]dream. [C] [C7]
 
[F/C]When I live my dream, please be there to meet me,let me be the [Gm/C]one to understand.
[F/C]When I live my dream, I'll f[Gm/C]forget the hurt you [F/C]gave me,
then we can live [Cm7]in our new l[F]land. [Gm7] [C7]
 
[F]Till the day my [Gm7]dream cascades ar[C]around me, [Bb]
[F]I'm content to [Gm7]let you pass me [C]by, [Bb]
[F]till that [Ebadd9]day-------------------------[Eb]you'll r[F]un to many oth[Bb]er men,
but [Cm]let them know it's j[Eb]just for now, [Asus4]tell them that I've g[C]got a dream
and t[D]tell them you're the s[G]starring role,
[Ab]tell them I'm a d[Db]dreaming kind of [Eb]guy------[Cm]guy--------And I'm gonna make my [Ab]dream----- [Fm]
[Db]Tell them I will [C]live my [Bb]dream----------- [F]
[F]Tell them they can [C]laugh at [Bb]me----------- [F]
[F]But don't forget your [C]date with [Bb]me-----------
[Bbm]When I live my [Ab]dream---[Eb]--------[Bb]---------[Gb]----------[F]-
X
 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

David Bowie (Tông (Chưa có tông) ) (Chưa có link)
AbAsus4BbBbmCC7CmCm7DDbEbEbadd9FF/CFmFm7GGbGm/CGm7
chọn điệu

Các bài hát có thể bị trùng

Ab
Asus4
Bb
Bbm
C
C7
Cm
Cm7
D
Db
Eb
Ebadd9
F
F/C
Fm
Fm7
G
Gb
Gm/C
Gm7