Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Bài hát chờ duyệt > Hoạ Bì ( Chinese Version )

Đang chờ duyệt

Vòng tay lỡ làng - Vũ Tuấn Khang - Ngọc Sơn (trẻ)
longtuonglangtu
1 ngày trước
Bố Vợ Chất Chơi - Huỳnh Văn, Lê Trương Huỳnh Văn - Huỳnh Văn, Lê Trương Huỳnh Văn, Nguyễn Hữu Trí
Nicholas Huynh
22 giờ trước
Pom koj lub neej zoo - Mang Vang
yeugame12345
20 giờ trước
The army goes rolling allong - Rick Astley - Nhiều Tác Giả, Rick Astley
Duyak
16 giờ trước
Chuyện Rằng 123 - Thịnh Suy - Thịnh Suy
minhthu071105
14 giờ trước
Con Đường Nhớ Em - Hồ Quốc Toàn - Thor Lee
phat2001
12 giờ trước
Yêu Nhau Đến Già - Duy Khiêm Ngố - Duy Khiêm Ngố
Hien Nguyen
9 giờ trước
Vì Nếu Em Yêu Người Ấy Rồi - Bún - Hoàng Ryy
Hien Nguyen
9 giờ trước
Đặc Ân - Namchan - Namchan
Hien Nguyen
9 giờ trước
No Eng Không Ng - Namchan, Huowg - Namchan
Hien Nguyen
9 giờ trước
Khoái Ăn Sang, Sáng Ăn Khoai - Hồ Việt Trung - Long Họ Huỳnh
Hien Nguyen
9 giờ trước
Lối Đi Riêng - DẤU VÂN TAY - DẤU VÂN TAY
Cóc Đặc Công
6 giờ trước
DÁNG EM - KHÚC HOẠ TÌNH - Dương Edward - Nguyễn Văn Thanh Nhã
Trung Hiếu Phạm
5 giờ trước
Chàng trai sơ mi hồng - Hoàng Duyên, Hứa Kim Tuyền
Meo_muop
5 giờ trước
Bơ Vơ - Tờ - Tờ
Huỳnh Minh Toàn
5 giờ trước
Nhành Hoa Khô - Gigi Hương Giang - Gigi Hương Giang
Nicholas Huynh
3 giờ trước
Em Thấy Gì - GiGi Hương Giang - GiGi Hương Giang
Nicholas Huynh
41 phút trước

Hoạ Bì ( Chinese Version ) Chờ chỉnh sửa

Kàn bù [Em]chuān shì [D]nǐ shīluò de [G]húnpò [Em]
Cāi bù [C]tòu shì nǐ [D]tóngkǒng de yáasnse[G]

Yīzhènfēng[Em] yīchǎng mèng[D] ài rú shēngmin[C] bān[D] mò cè [Em]

Nǐ de [C]xīn dàodǐ [D]bèi shénme [E]gǔhuò 

Nǐ de lúnkuò [C]zài hēiyè [D]zhī zhōng [G]yānmò 
[Em]
Kàn táohuā [C]kāi chū zěnyàng [D]de jiéguǒ [G]
Kànzhe nǐ [Em]bàozhe wǒ [D]mùguāng shì [C]yuè [D]sè jìmò [Em]

Jiù ràng nǐ [C]zài biérén [D]huái lǐ [Em]kuàilè

Àizhe nǐ [G]xiàng xīntiào [D]nán chùmō [Em]

Huàzhe nǐ [G]huà bù chū [D]nǐ de gǔgé [Em]
Jìzhe nǐ [Em]de liǎnsè [D]shì wǒ děng [D]nǐ de zhí zhe 
[Em]
Nǐ shì [C]wǒ yī shǒu [D]chàng bù wán de gē [Em]
Kàn bù chuān [Em]shì nǐ [D]shīluò de [G]húnpò 
[Em]
Cāi bù tòu [C]shì nǐ [D]tóngkǒng de yánsè 
[G]
Yīzhènfēng [Em]yīchǎng mèng [D]ài shì [C]shēngmin
[D]de mò cè 
[Em]
Nǐ de xīn dàodǐ bèi shénme gǔhuò 

Nǐ de lúnkuò zài hēiyè zhī zhōng yān méi 

Kàn táohuā kāi chū zěnyàng de jiéguǒ 

Kànzhe nǐ bàozhe wǒ mùguāng bǐ yuè sè jìmò 

Jiù ràng nǐ zài biérén huái lǐ kuàilè 

Àizhe nǐ xiàng xīntiào nán chùmō 

Huàzhe nǐ huà bù chū nǐ de gǔgé 

Jìzhe nǐ de liǎnsè shì wǒ děng nǐ de zhí zhe

Wǒ de xīn zhǐ yuàn wèi nǐ ér gēshě
 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Nhạc Hoa CDDdemcemDndezhzheemDtngkngdeynsgEghuEmGGhnpemGynmemHuzhengIzhengJirngncNdecYzhnfngem Nhạc Phim Hoạ Bì
chọn điệu

Các bài hát có thể bị trùng

C
D
Ddemcem
Dndezhzheem
Dtngkngdeynsg
Eghu
Em
G
Ghnpem
Gynmem
Huzheng
Izheng
Jirngnc
Ndec
Yzhnfngem