Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Chuồn chuồn ớt

Chuồn chuồn ớt

7 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Chuồn chuồn ớt
Chuồn chuồn ớt, trưa hè nóng bức,
bắt đem cắn rốn tập bơi!
Chuồn chuồn kim, mắt lim dim,
đậu trên cây Ngô.
 
Luống ngô em trồng,
luống khoai em trồng,
đồng em xanh mơn man mơn man.
 
Ngước mắt lên nhìn trời,
khói bếp bay lên nhà ai.
Từng giọt mồ rơi,
từng hạt mưa rơi rơi.
Sầm sập sầm sập em mong anh về!
 
Chuồn chuồn ớt, trưa hè nóng bức,
bắt đem cắn rốn tập bơi!
Chuồn chuồn kim, mắt lim dim,
đậu trên cây Ngô.
 
Luống ngô em trồng,
luống khoai em trồng,
đồng em xanh mơn man mơn man
 
Ngước mắt lên nhìn trời,
khói bếp bay lên nhà ai.
Từng giọt mồ hôi rơi,
từng hạt mưa rơi rơi.
Sầm sập sầm sập em mong anh về!
 
Trời cho em may mắn,
trời cho em xinh.
Trời cho em đứng một mình.
 
Một mình em ra ngõ,
một mình em xem,
xem đàn chuồn chuồn bay,
xem đàn chuồn chuồn lượn
"Chuồn bay thấp trời mưa,
chuồn bay cao trời nắng,
chuồn bay vừa, chuồn bay vừa ".
Đợi anh.

THẢO LUẬN