Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Chưa đăng
2 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát 28
Put you first just like you wanted
Gave you me, you took for granted
Now here I am at 28
 
All my friends, I hardly know 'em
I don't sing 'cause you're still broken
I almost threw it all away
 
How did we go from movies on Tuesdays
To all our memories packed in a suitcase?
Carried the weight for you for far too long
 
Even though I loved you, you know I had to leave
I guess I had to lose you on the way to finding me
'Cause they say time heals all wounds, but your wounds cut so deep
I guess I had to lose you on the way to finding me
 
It was hard to be there for you
When my dreams kept falling short and
You were the only thing I knew
 
You were always there when I was falling
You promised me that you were holding
I made you everything and nothing all at once
 
'Cause even though I loved you, you know I had to leave
I guess I had to lose you on the way to finding me
'Cause they say time heals all wounds, but your wounds cut so deep
I guess I had to lose you on the way to finding me
 
Yeah, I love you more than I love myself
And I hate that there is nobody else
Yeah, I love you more than I love myself
And I hate that there is nobody
 
'Cause even though I loved you, you know I had to leave
I guess I had to lose you on the way to finding me
'Cause they say time heals all wounds, but your wounds cut so deep
I guess I had to lose you on the way to finding me
 
Even though I loved you, wish I didn't have to leave
I still just wanna hold you as you fall asleep
And I hope it all works out, and you find everything you need
I guess I had to lose you on the way to finding me

Các bài hát có thể bị trùng

THẢO LUẬN