Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Nối nhớ với ánh sao

Nối nhớ với ánh sao

Bị từ chối
2 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Nối nhớ với ánh sao
Anh vẫn ngồi đây
ngồi một mình với ánh sao
Anh vẫn ngồi đây
Ngồi đàn cùng với khúc ca
Anh vẫn ngồi đây
Nhớ một người không dễ quên
Anh vẫn ngồi đây
Chờ một ngươig sẽ chẳng quay về

THẢO LUẬN